Kontakt

Rol-RyżRol-Ryż Sp. z o.o.

ul. Celna 2

81-337 Gdynia

T +48 58 506 53 02

F +48 58 620 72 36

ryz@ryz.pl

NIP: 586-015-88-49

REGON: 190576327

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 12.855.000,00 zł

Loading map...

Loading