Jakość

1. Polityka Jakości

Fotogrupa0044

Nasz profesjonalizm przejawia się przede wszystkim na spełnianiu oczekiwań naszych klientów w ramach wymagań przepisów prawa, które śledzimy na bieżąco, a także na wywiązywaniu się z zobowiązań sumiennie i terminowo. Pracę wykonujemy według ustalonych praktyk, wykorzystując odpowiedni sprzęt i stosując najnowsze osiągnięcia techniczne oraz organizacyjne.

Dbanie o środowisko jest bardzo ważnym elementem naszego działania, stawiamy nie tylko na zysk ale także na współistnienie w środowisku naturalnym.
Nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produktów poprzez eliminację zagrożeń, dlatego przestrzegamy aby wyroby posiadały powtarzalną jakość a produkcja odbywa się w oparciu o specyfikacje przygotowywane na podstawie wymagań naszych Klientów.

Znaczącą role odgrywają procesy technologiczne, które wraz z naszą tradycją wiedzą i doświadczeniem wyznaczają nasze znaczące miejsce w łańcuchu żywnościowym.

W przestrzeganiu zasad i ciągłym doskonaleniu wspomaga nas opracowany, wdrożony i stosowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności oparty na wymaganiach Kodeksu Żywnościowego, aktualnego Standardu IFS i BRC oraz obowiązujących przepisów prawa.

2. Kontrola Jakości

Kontrola jakościKontroli jakości podlegają wszystkie procesy zachodzące w zakładzie:

  • dostawy i przyjęcie towarów oraz materiałów
  • produkcja na każdym etapie procesu technologicznego
  • logistyka wyrobów gotowych, surowców i materiałów opakowaniowych

Ważną rolę w procesie kontroli jakości pełni laboratorium zakładowe, w którym badane są parametry fizyczne oraz sprawdzane są właściwości organoleptyczne surowca i produktów.  Analizy przeprowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników. Ich kompetencje są stale rozwijane w oparciu o systemy szkoleń.

Badania chemiczne i porównawcze wykonywane są w akredytowanych laboratoriach zewnętrznych.

 

3. System jakości

W Przedsiębiorstwie „Rol-Ryż” Sp. z o.o. został wdrożony i certyfikowany standard bezpieczeństwa żywności IFS International Food Standard.
W dalszym etapie rozwoju, koncentrując się na wymaganiach rynku nasze Przedsiębiorstwo wdrożyło wymagania standardu BRC Global Standard for Food Safety. Spełnienie wymagań standardu BRC zostało potwierdzone audytem certyfikującym.

Posiadamy także certyfikat żywności ekologicznej uprawniający do przetwórstwa i obrotu ryżem ekologicznym.